Wonen in een natuurlijke omgeving

Ons huis in Frankrijk staat 3 kilometer verwijderd van het dorp aan het eind van een doodlopend half-verhard pad grenzend aan bos en veld.

Hierboven op de foto zie je onze dorpskroeg.

[Dit artikel moet nog uitgewerkt worden]