Sublime tips

SublimeText advies voor packages:

 1. WordPress
 2. BracketHighlighter
 3. Emmet
 4.  jQuery
 5. ZenCoding
 6. SublimLinter
 7. HTML/CSS Prettify
 8. CodeIntel
 9.  SideBarEnhancements
 10. Prefixr
 11. phpDocumentor
 12. PhpDoc
 13. PhpBeautifier
 14. PHP Syntax Checker
 15. DocBlocker

Child theme

Het is niet slim om een nieuwe applicatie of  theme bottom up the maken: teveel werk, teveel kans op fouten. Slimmer is een framework zoals Genesis als startpunt te nemen of een theme dat lijkt op wat je wil en op deze dan een child theme los te laten. Als alles werkt kun je het child theme zelfstandig maken. Meer info op de WordPress Codex.

Handig hulpmiddel is een plugin te gebruiken die het child theme voor je genereert. De maker van deze plugin heeft een goede website waar handige dingen te vinden zijn.

Nota: het is niet mogelijk om kleinkinderen te maken.