Niet veranderd

Het huis en de tuin zijn aan voortdurende veranderingen onderhevig. Het landschap wijzigt zich hier op de quatre vents vrijwel niet. Er geldt een volledige bouwstop en een gekapte boom valt niet op: kleintjes worden groter. Een voortdurende nauwelijks zichtbare cyclus.

Veranderd

Dit is een foto van al weer een poosje geleden. ‘t huis en omgeving zijn allemaal ‘verfraaid’. ¬†Verfraaiing is goed maar neemt niet weg dat ik met genoegen terugdenk aan die tijd.