Hello world

De stukjes die ik hier schrijf zijn bedoeld voor mezelf. ┬áHier vind je vrijwel geen dagboeknotities, introspecties of ontboezemingen. Deze site is meer een aantekenschrift dan een blog. Dat bijhouden is voor mij een noodzakelijk kwaad want ik vergeet nogal veel. Je ziet desalnietemin toch wel waar ik me zo Read more…