Angular 2

Published by Violacase on

Aantekeningen bij de cursus Complete guide to Angular 2

VPS transfers:  http://ng2.mijnspeelplek.com/ (map httpdocs/ng2.mijnspeelplek.com)

ANGULAR CLI (Command Line Interface)

zie https://www.npmjs.com/package/angular-cli

Udate the angular cli:

 1. [sudo] npm uninstall g angularcli
 2. npm cache clean
 3. [sudo] npm install g angularcli@latest
ng –help
ng new PROJECT_NAME (in de root van je projects)
cd PROJECT_NAME
ng serve

Navigate to http://localhost:4200/. The app will automatically reload if you change any of the source files.

Voor een lokale build (lees: deploy) view:

 1. Geef commando: ng build (Zie hieronder bij Deploying, punt 1)
 2. Ga naar folder dist
 3. Geef commando:  http_server (standaard op poort 8080. Reeds installed)

Deploying

 1. Schone omgeving! Geef commando: rmdir dist (zorg dat bitvise niet openstaat op dist folder, anders zijn de files gelocked)
 2. Schone omgeving! Remove bestanden in root op ng2.mijnspeelplek.com
 3. Geef commando: ng build -prod (minifies js files) (Je kunt ook zonder de -prod flag builden. De js bestanden blijven dan unminified)
 4. Inhoud map dist uploaden naar:  http://ng2.mijnspeelplek.com/ (map: httpdocs/ng2.mijnspeelplek.com)

Inline component

Ga eerst naar de folder waarbinnen je een inline component wilt maken. Daarna…

Command: ng g c <new component name) –flat -is -it

Betekenis:

 • ng = start de CLI
 • g is shortcut voor ‘generate’
 • c is shortcut voor ‘component’
 • –flat = maak geen map aan
 • -is = shortcut voor ‘–inline-styles’ = genereer geen bestanden maar gebruik de inline methode
 • -it = shortcut voor ‘–inline-template’

Zie https://www.udemy.com/the-complete-guide-to-angular-2/learn/v4/t/lecture/5735186

————————————————————————————

 

Categories: Coding